صفحه شخصی مهدی سنگری   
 
نام و نام خانوادگی: مهدی سنگری
استان: بوشهر
رشته: کارشناسی عمران - پایه نظام مهندسی: دو
شغل:  کارشناس ساختمان
شماره نظام مهندسی:  32-300-00372
تاریخ عضویت:  1389/01/06
امتیاز:  20
 فعالیت در سایت   
 
 روزنوشت ها:
0   روزنوشت / همه روزنوشت ها
 نظرات:
2   نظر / همه نظرات